Om initiativet – Job Preparation Program

Academic Work är Sveriges näst största bemannings- och rekryteringsföretag på tjänstemannasidan. Det gör oss till en viktig aktör på arbetsmarknaden. Genom att hjälpa fler till en bra start på karriären vill vi ta vårt sociala ansvar och bidra till samhällsutvecklingen.

Till programsidan

Arbete som en del av integration

Arbetsplatsen spelar en central och viktig roll för att vi människor ska känna tillhörighet. Idag tar det dock lång tid för nyanlända att etablera sig i Sverige. Därför är vi på Academic Work stolta över att få presentera ett initiativ som kan hjälpa fler på vägen till jobb. Vi vill skapa möjligheter för alla i vår målgrupp, akademiker i början av karriären.

Stöttning för nästa steg i karriären

På initiativ av medarbetare har Academic Work startat Job Preparation Program. Programmet, som enkelt kombineras med jobbsökande eller studier, erbjuder både utbildning och coaching i syfte att hjälpa nyanlända akademiker att ta nästa karriärsteg. Vi kan inte garantera deltagarna jobb. Däremot lovar vi att dela med oss av vår kunskap och ge vårt stöd för att ta dem närmare arbetsmarknaden.

Resultat

Under 2017 och 2018 har 33 nyanlända akademiker genomgått programmet och vi kan med glädje rapportera att ca 75 % av dessa inom 3 månader efter avslutat program fått heltidssysselsättning i form av jobb, studier eller praktikplats.

Tror du att vi kan samarbeta i denna viktiga fråga?

Välkommen att kontakta Lina Tunek som är projektledare och ansvarig för Job Preparation Program.

Tipsa en vän!